Asamblea General en Barcelona. 24/03/19

Federació Catalana d'Amics del FC.

Asamblea General en Barcelona.